سردار نقدی: پیشمرگان مسلمان کُرد پیشقراولان آزادی قدس شریف خواهند بود