حضور گردشگران خارجی در تبریز فرصتی برای معرفی این شهر است