چرا «در حاشیه» را تمام کردیم/ «هفت» حذف می‌شود یا می‌ماند؟ / الگو قرار دادن «نود» تفکر غلطی است