حضور تیم جانبازان قزوین در مسابقات وزنه‌برداری کشور