چهار پروژه عمرانی دانشگاه آزاد فردا با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود