رییس دفتر رییس جمهوری: نتایج مثبت مذاکرات هسته ای حاصل انسجام ملی و مقاومت مردم است