سال 1999 سامسونگ اولین گوشی ساعتی خود را معرفی کرد