موانع فقهی کپی‌رایت برطرف شده است،وزارت ارشاد لایحه بدهد