عملیات احداث بزرگترین پارک درون شهری محمدیه آغاز شد