مدیر شبکه سه: چرا «در حاشیه» را تمام کردیم/ تا پایان سال کل تولیدات تلویزیون اچ‌دی خواهد شد