سفیر آمریکا: آماده همکاری فوری با اسرائیل برای مقابله با تهدیدات ایران هستیم