پخش تیزرهای سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای غیر مجاز منع قانونی دارد