سیم‌خواه: فاصله بین جوانان و بزرگسالان در کشتی فرنگی زیاد است/ متاسفانه تا امروز تدارکات خوبی نداشتی