فعالیت هسته‌ای ایران در مسیر صلح‌آمیز ادامه دارد/در صورت اراده جدی طرف مقابل در زمان تعیین‌شده به ن