دشمن با بهانه‌هايي نظير «مذهب» و «قوميت» اختلاف‌افکني مي‌کند/ آمريکا ضد هر چيزي است که نشاني از اسل