واقعه بزرگ ورزشی را پیش‌رو داریم/ با حمایت هواداران برنده می‌شویم