برگزاری چهارمین نشست کمیته دانشگاهیان ستاد بزرگداشت امام خمینی (ره)