همزمان با روز جهانی موزه‌ها، بازدید از موزه‌ها برای عموم مردم رایگان است