رییس‌جمهور: فشار و تحریم بی‌نتیجه و غیرقابل قبول است