32 عضو کانون جوانان پیرو ولایت قصرشیرین آموزش های روخوانی قرآن کریم را فرا گرفتند