روحانی: اراده جدی در طرف مقابل باشد به توافق می‌رسیم