ظریف: پروتکل الحاقی اجازه بازرسی‌های بی‌رویه از مراکز هسته‌ای کشورها را نمی‌دهد