نشست مجمع نمایندگان تهران با مدیرکل دادگستری استان تهران برگزار می‌شود