نخستین «کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی» برگزار می‌شود