آخرین وضعیت مجری پرس تی‌وی پس از بیهوشی در برنامه زنده