اسطوره حریف جوکر نشد/ خط و نشان شماره یک جهان برای پاریس