کریمی: امیدوارم فردا روز پرسپولیسی‌ها باشد/ حمایت جادوگر از هدایتی!