ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس بعد از امتحانات آغاز می‌شود