ماسکرانو: قهرمانی لالیگا یعنی داشتن بالاترین عملکرد و ثبات تیمی