فرماندار تهران: کاهش 6درصدی زاد و ولد در تهران/ متاسفانه میانگین مصرف آب در کشور 2 برابر میانگین مصرف