کنایه فردوسی پور به اتفاقات بازی تبریز در بازی بارسلونا- اتلتیکو!