مدیران روابط عمومی ادارات برای تقویت همدلی با مردم تلاش کنند