نمایش «خانه و کلید» در بخش غیررقابتی جشنواره فیلم کن