برگزاری مراسم قرائت دعای ندبه در جوار حرم امام حسین(ع)