رویکرد سرمایه‌گذاری در مشهد به سمت پروژه‌های زیرساختی