اطلاعیه جدید دولت درباره حذف‌شدگان از دریافت یارانه