بازدید رایگان یک‌هفته‌ای از موزه تنوع زیستی پردیسان