عده ای فرصت‌طلب انگشت شمار در صدد سوء استفاده از آسایشگاه غرب گیلان هستند