سه ووشوکار سرپلذهابی به اردو تیم ملی ووشو جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند