دیدار شورای برنامه ریزی حوزه های علمیه خراسان بزرگ با حضرت آیت الله مکارم