احسانی: به خاطر وضعیت نامشخص کی‌روش برنامه‌ای برای سخنرانی‌اش در همایش امروز در نظر نگرفتیم