3 هزار نفر از رزمندگان کرمان در عملیات بیت‌المقدس حضور داشتند