همایش تجلیل از ۵۰۰ دانش آموز هنرمند شهرستان اندیمشک