نسخه نماینده حزب دیدارکننده با احمدی‌نژاد برای آینده روابط ایران و ترکیه