استاندار گیلان: با همدلی بدنبال برگزاری انتخابات پرشور و نشاط باشیم