خلعتبری: مگر ما باعث قهرمان نشدن تراکتورسازی شدیم؟/ اراده قهرمانی آسیا در سپاهان وجود دارد