آمار ضعیف جامهای رئال در زمان مدیریت فلورنتینو پرز