رقابتهای قهرمانی کشور به کشف استعدادها برای پارالمپیک می‎انجامد