۱۷ اثر نمایشی و پژوهشی در جشنواره تئاتر تیرنگ اکران می شود