مرحله نخست لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران به پایان رسید